Pracovní nabídky

Agentura práce

Podmínky registrace

Jestliže máte zájem o práci, je to velice jednoduché. Můžete se registrovat online, nebo přímo na naší pobočce, kontakt . Pro svou první práci se musíte dostavit osobně s platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), výpis trestního rejstříku a kartičkou pojištěnce. Výhodou pokud vlastníte potravinářský průkaz, nebo oprávnění na vysokozdvižní vozík. Po registraci si vyberete práci a naši personalisté Vás poučí o všech náležitostech, které se týkají nabízené práce. Vřele Vám doporučujeme si pečlivě prostudovat všechny pokyny k nabízené práci, ale i bezpečností pokyny při práci apod., jestliže čemukoli nerozumíte, neváhejte se zeptat, naši personalisté Vám vše ochotně vysvětlí. Po sdělení a podepsání všech náležitostí dostanete pracovní výkaz resp. dodací list, který si vezmete s sebou na pracoviště, a po odpracování pracovní doby Vám bude tento pracovní výkaz potvrzen vašim vedoucím pracovníkem, který Vám bude přidělen. Každý pracovník je odpovědný za svůj dodací list.

Pracovní povinnost

Vaší povinností je nastoupit do práce řádně a včas. Odhlášení z práce je možné nejpozději 48 pracovních hodin před nástupem na konkrétní směnu. V případě absence jste Vy (pracovník) povinen doručit do kanceláře stav plus. doklad o ošetření u lékaře nebo o jednání u státního orgánu, jestliže toto nedoručíte, absence bude brána jako hrubé porušení pracovní kázně.

V případě podezření nástupu do práce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamních a psychotropních látek jste Vy (pracovník) povinen podrobit se zkoušce na tyto látky od pověřeného pracovníka zaměstnavatele. V případě odmítnutí je na Vás nahlíženo jako kdyby jste pod vlivem těchto látek byl(a). Jestliže porušíte některé povinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu škody způsobenou zaměstnavateli.

Do práce je zákaz nošení cenností a větších finančních obnosů. Můžete být také vyzváni na zákaz používání mobilních telefonů na pracovišti.

Výplata a formuláře

Výplatní termíny jsou každý týden ve čtvrtek od 16:30 do 19:00 hod a pátek od 9:00-10:00 hod. Pro vyzvednutí výplaty v hotovosti potřebujete průkaz totožnosti. Výplatu si můžete nechat zasílat na účet. Jestliže si z nějakého důvodu nemůžete výplatu vyzvednout, je možné si ji vyzvednout kdykoli v pozdějším výplatním termínu, a nebo zplnomocnit jinou osobu. Zde jsou k dispozici všechny potřebné.